Υλικό ενημέρωσης

Free E-Book: Soil - The hidden part of the climate cycle!
Download the book, published by the European Commission, here:
http://bookshop.europa.eu/en/soil-pbKH7911105/ ‪#‎COP21‬
"Soil is the planet’s second largest active pool of carbon after the
oceans, but its ability to continue to retain the huge amounts of
carbon it stores has been weakened in recent decades, largely
due to unsustainable land-management practices and changes
in land use. Research suggests that, as a result of these changes,
soils are releasing large amounts of carbon into the atmosphere,
threatening to undermine reductions in emissions made
elsewhere, such as in industry or transport.
In addition, climate change is itself contributing to land-
degradation processes. In Europe, many southern countries
– prone to suffering from higher temperatures and changes in
rainfall – face the growing risk of desertification. The problems are
likely to expand northwards as climate change impacts become
more intense."
Δωρεάν e-Book: έδαφος - το κρυμμένο μέρος του κλίματος κύκλο!
Κατεβάστε το βιβλίο, που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ:
http://bookshop.europa.eu/en/soil-pbKH7911105/ ‪#‎Cop21‬
" το έδαφος είναι ο πλανήτης είναι δεύτερη μεγαλύτερη ενεργό πισίνα του άνθρακα μετά την
Ωκεανούς, αλλά την ικανότητά της να συνεχίσει να διατηρήσουν την τεράστια ποσά
Αποθηκεύει άνθρακα έχει αποδυναμωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε μεγάλο βαθμό
Λόγω της μη βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της γης και τις αλλαγές
Στη χρήση της γης. Η έρευνα δείχνει ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών,
Τα εδάφη είναι απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες άνθρακα στην ατμόσφαιρα,
Απειλεί να υπονομεύσει τις μειώσεις των εκπομπών έκανε
Αλλού, όπως στη βιομηχανία ή τη μεταφορά.
Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή είναι η ίδια συμβολή στη γη -
Διαδικασίες αποσάθρωσης. Στην Ευρώπη, πολλές χώρες του Νότου
- Επιρρεπείς να υποφέρει από υψηλότερες θερμοκρασίες και αλλαγές στην
Οι βροχοπτώσεις - αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο ερημοποίησης. Τα προβλήματα είναι
Πιθανόν να επεκταθεί προς βορειότερες περιοχές όπως οι εpiιpiτώσει τη αλλαγή του κλίατο γίνει
Πιο έντονο."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου