Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η και 2η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η 


 Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 47637/2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή.
Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία:
 Σας ευχαριστούμε.


Προς  τα σχολεία της Α/Θμιας και ΒΘμιας εκπαίδευσης
,
Ο φορέας μας επαναπροκηρύσσει   τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα 
  *«Διεθνές έτος Εδάφους 2015.**Για την προστασία του εδάφους τι είναι
σημαντικά?»*
Επειδή ήρθε αργά η έγκριση  του θέματος για να ενημερωθούν τα σχολεία της
χώρας για συμμετοχή τους τον πανελλήνιο διαγωνισμό στο πλαίσιο του*
*Διεθνούς έτους εδάφους 2015* *και αυτονόητο είχατε επιλέξει τα πρότζεκτ
που θα πραγματοποιούσατε,
Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος* 2015-2016 *θα πραγματοποιηθεί ο
επισυναπτόμενος διαγωνισμός με τις ίδιες προϋποθέσεις αλλάζοντας ΜΟΝΟ τις
ημερομηνίες παράδοσης του έργου σας.
Δηλαδή   *#*  *Τελευταία ημέρα αποστολής** την 5η Μαΐου  2016     *
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία

Το ΔΣ

*ΥΓ*
*Προκήρυξη *
http://iys2015.blogspot.gr/2015/02/blog-post.html
*Πόστερ*
http://iys2015.blogspot.gr/2015/02/2015_8.htmlΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαγωνισμός θα συνεχισθεί λόγω μη συμμετοχής ως τις
 10 Δεκεμβρίου 2015.
Πιστεύουμε ότι στο νέο σχολικό έτος οι εκπαιδευτικοί θα θελήσουν να εργασθούν οι μαθητές τους σ ένα θέμα που αφορά το μέλλον της διατροφής του ανθρώπου και δει των ιδίων των μαθητών  που σήμερα γνωρίζουν το θέμα.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.