Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Διεθνές Έτος Εδάφους 2015


ΟΜΙΛΟΣ ΣEΡΡΩΝ ΓΙΑ UNESCO
 Γιατί σας καλούμε να συμμετέχετε στο  *Διεθνές έτος του Εδάφους 2015*.
Η συμμετοχή του Ομίλους Σερρών για UNESCO στο *Διεθνές έτος εδάφους 2015* στοχεύει στο να τιμήσει την Σερραϊκή γη  η οποία έχει υποστηρίξει χιλιάδες χρόνια πριν με τον μεγάλο παραγωγικό κάμπο της  την ζωή αυτού του τόπου.
  • Ζητούμε από τους συμμετέχοντες ν αυξήστε την πλήρη ευαισθητοποίηση των πολιτών και τους φορείς που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις των πολιτών σχετικά με τη βαθιά σημασία του εδάφους για την ανθρώπινη ζωή.
  • Να εκπαιδεύσουμε  το κοινό σχετικά με το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το έδαφος στην ασφάλεια των τροφίμων ,την προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό σε βασικές  υπηρεσίες οικοσυστήματος, την ανακούφιση της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη
  •  Να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τις  πολιτικές και δράσεις για την αειφόρο διαχείριση και την προστασία των εδαφικών πόρων.
  • Την προώθηση των επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες διαχείρισης του εδάφους για την ανάπτυξη και διατήρηση υγιών εδαφών για διαφορετικούς χρήστες γης και ομάδες του πληθυσμού.
  • Ζητούμε την ενίσχυση των πρωτοβουλιών σε σχέση με τη διαδικασία SDG (Αειφόρος Ανάπτυξη Στόχων) και μετά το 2015 ατζέντα.
  • Την ταχεία ενίσχυση της ικανότητας για τη συλλογή πληροφοριών για το έδαφος και την παρακολούθηση σε όλα τα επίπεδα (παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο).
Η πραγματοποίηση του Πανελληνίου διαγωνισμού στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές την μεγάλη σημασία του εδάφους στην ζωή μας.
Η δράση εντάσσεται στην *Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2010*
Ευχόμαστε στα συμμετέχοντα σχολεία καλή επιτυχία
Καίτη Εμμανουηλίδου
Πρόεδρος


Το 2014 γιορτάσθηκε για πρώτη φορά η
Διεθνής Ημέρα εδάφους στις 5 Δεκεμβρίου.


Συχνές Ερωτήσεις
## Τι είναι το χώμα;
Το έδαφος είναι το πιο λεπτό στρώμα υλικού στην επιφάνεια της Γης. Είναι μια φυσική πηγή που αποτελείται από διαβρωμένα και βιολογικά υλικά, τον αέρα και το νερό.  Καθώς είναι το θρεπτικό συστατικό στο οποίο τα φυτά αυτο-δημιουργούνται και να αναπτύσσονται, η πιο ευρέως αναγνωρισμένη λειτουργία του εδάφους είναι η υποστήριξη για παραγωγή τροφίμων. Το  χώμα παρέχει τα θρεπτικά συστατικά και το νερό τα οποία απορροφούνε  μέσα από τις  ρίζες των φυτών και συνεισφέρουν στην ρύθμιση του νερού και των ατμοσφαιρικών αερίων και ως εκ τούτου παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κλίματος.
## Από τι είναι φτιαγμένο το χώμα;

Ως ένα δραστήριο φυσικό σύστημα, τα εδάφη αποτελούνται από τα ακόλουθα συστατικά: ανόργανα σωματίδια (άμμος, λάσπη και πηλό, χαλίκια, πέτρες και λιθάρια), βιολογική ύλη, αέρα, νερό και ζωντανούς οργανισμούς.
 Η ιδιαίτερη συνεισφορά αυτών των διαφορετικών συστατικών που προσφέρει το έδαφος έχει μια εξέχουσα επίδραση στις λειτουργίες του εδάφους και εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, και των σχετικών διαμορφωμένων παραγόντων. Τα τεχνητά υλικά, επίσης, μπορούν να αποτελούν μέρος του εδάφους.
## Πώς σχηματίζονται τα εδάφη;
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που ενώνονται για να δημιουργήσουν τα εδάφη και η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χιλιάδες χρόνια για να επιτευχθεί ισορροπία. Οι  κύριοι παράγοντες για τη δημιουργία του εδάφους είναι: το κλίμα, η τοπογραφία, το μητρικά υλικά, ο χρόνος και βιολογικοί παράγοντες (φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί και  άνθρωποι). Οι διαφορετικοί συνδυασμοί και οι εντάσεις του εδάφους που διαμορφώνουν οι παράγοντες οδηγούν σε διάφορους τύπους εδαφών.
## Είναι αλήθεια ότι το έδαφος είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή;
Το έδαφος θεωρείται μια μη ανανεώσιμη πηγή γιατί δεν ανανεώνεται από μόνο του σε έναν επαρκή βαθμό κατά τα ανθρώπινα χρονικά πλαίσια. Πράγματι, ένα εκατοστό του εδάφους μπορεί να διαρκέσει εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρόνια για να σχηματιστεί από το μητρικό πέτρωμα.
## Γιατί είναι σημαντικά τα εδάφη;
Τα εδάφη είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ευημερία. Είναι κεντρικής σημασίας για τη δημιουργία μιας υποδοχής προϊόντων και των βασικών υπηρεσιών του οικοσυστήματος:
·                     Τα εδάφη είναι η βάση για την παραγωγή τροφίμων, ινών, καυσίμων και φαρμάκων.
·                     Τα εδάφη απορροφούν, αποθηκεύουν, μεταβάλλουν, καθαρίζουν και απελευθερώνουν το νερό τόσο για την ανάπτυξη των φυτών όσο και για την παροχή νερού.
·                     Τα εδάφη αλληλοεπιδρούν με την ατμόσφαιρα μέσω της απορρόφησης και εκπομπής των αερίων (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμούς) και με τη σκόνη.
·                     Τα εδάφη συνθέτουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του επίγειου οργανικού άνθρακα (πάνω από το διπλάσιο του οργανικού άνθρακα που αποθηκεύεται σε βλάστηση).
·                     Τα εδάφη ρυθμίζουν τους κύκλους των θρεπτικών ουσιών του άνθρακα, οξυγόνου και των φυτών (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg, κλπ)
·                     Το έδαφος είναι το ενδιαίτημα πολλών ζώων και οργανισμών όπως τα βακτήρια και οι μύκητες και έτσι διατηρείται η βιολογική δραστηριότητα, η διαφορετικότητα και η παραγωγικότητα.
·                     Το έδαφος είναι το ενδιαίτημα για το σκόρπισμα των σπόρων και τη διάδοση συγκέντρωσης των γόνων.
·                     Τα εδάφη ρυθμίζουν, φιλτράρουν και ρυθμίζουν τον υδρολογικό κύκλο.
·                     Τα εδάφη είναι η πλατφόρμα για την αστική εγκατάσταση και χρησιμοποιούνται ως υλικά για την κατασκευή.
## Πώς τα εδάφη συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων;
Το έδαφος είναι όπου αρχίζει το φαγητά! Εκτιμάται ότι το 95% των τροφίμων μας άμεσα και έμμεσα παράγονται στα εδάφη μας. Ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα τροφίμων βασίζεται στα εδάφη. Το υγιεινά και καλής ποιότητας φαγητό μπορεί να παραχθεί μόνο αν τα εδάφη μας είναι υγιή. Ένα υγιές στη ζωή έδαφος είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διατροφή.
## Πόσα είδη εδάφους υπάρχουν στον κόσμο σήμερα;
Με βάση τις διαφορετικές ιδιότητες του εδάφους υπάρχει ένας άπειρος αριθμός  πιθανών συνδυασμών που μπορούν να ομαδοποιηθούν και να ταξινομούνται σε μείζονες εδαφικούς τύπους/τάξεις.  Ωστόσο στο πνεύμα μιας σύντομης και πρακτικής απάντησης, οι ακόλουθοι τύποι εδάφους απεικονίζονται στα: (1) εδάφη με οργανικά στρώματα, (2) εδάφη που εμφανίζουν την ανθρώπινη επίδραση, (3) εδάφη που περιορίζουν την ανάπτυξη της ρίζας, (4) εδάφη που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα από τη  χημεία του σιδήρου και του αλουμινίου τους, (5) εδάφη με μια πλούσια σκοτεινή και μαυρόχρωμη  φυτική γη, (6) εδάφη με συσσώρευση διαλυτών αλάτων, (7) εδάφη με υπέδαφος εμπλουτισμένο σε πηλό, (8) εδάφη με μικρή ή και καθόλου ανάπτυξη και (9) εδάφη που είναι μόνιμα πλημμυρισμένα.
## Πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα εδάφη;
\
Τα εδάφη ταξινομούνται έχοντας ως βάση ένα συνδυασμό τύπων εδάφους που υπολογίζονται  ως ένδειξη του τρόπου με τον οποίο έχουν σχηματισθεί. Η ποσότητα και το βάθος για τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως η οργανική ύλη, πηλός, σίδηρος και περιεκτικότητα σε διαλυτό άλας είναι μερικοί από τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις μεγάλες κατηγορίες του εδάφους. Υπάρχουν δύο διεθνώς αποδεκτά συστήματα ταξινόμησης εδαφών, η Παγκόσμια Βάση Αναφοράς (IUSS) και το Έδαφος της  Ταξινομίας (USDA). Πολλές χώρες έχουν επίσης αναπτύξει τα δικά τους εθνικά συστήματα ταξινόμησης του εδάφους με σκοπό την οργάνωση των εθνικών εδαφικών γνώσεων του τους  στην κατηγορία των εδαφικών ταξινομήσεων.
## Ποια είναι η αποδόμηση του εδάφους;
Η αποδόμηση του εδάφους είναι η μείωση της ικανότητας του εδάφους για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος διασφαλίζοντας τις λειτουργίες του κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου για τους δικαιούχους αυτών. Η αποδόμηση του εδάφους εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, όπως: διάβρωση του εδάφους, η αλάτωση του εδάφους, η εξάντληση των θρεπτικών συστατικών, η απώλεια της βιοποικιλότητας του εδάφους, η ρύπανση του εδάφους, η συμπίεση του εδάφους, η απώλεια οργανικής ύλης, η σφράγιση του εδάφους και άλλους.
## Είναι η αποδόμηση του εδάφους ένα παγκόσμιο θέμα;
Μελέτες αναφέρουν ότι περίπου το 33% των εδαφών μας αντιμετωπίζουν μέτρια έως σοβαρή υποβάθμιση. Το σημερινό ποσοστό της υποβάθμισης του εδάφους απειλεί την ικανότητα να καλύψουν τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των εδαφών , αν δεν αντιστραφεί αυτή η τάση.
## Τι είναι η υγεία του εδάφους;
Η υγεία του εδάφους είναι η ικανότητα του εδάφους να λειτουργεί ως ένα ζωντανό σύστημα. Τα υγιή εδάφη διατηρούν μια ποικιλόμορφη κοινότητα των οργανισμών του εδάφους που βοηθούν στον έλεγχο των παρασίτων,  ασθενειών, φυτών, εντόμων και ζιζανίων.  Σχηματίζουν ωφέλιμες συμβιωτικές σχέσεις με τις ρίζες των φυτών. Τα υγιή εδάφη ανακυκλώνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των φυτών, βελτιώνουν τη δομή του εδάφους έχοντας θετικές επιπτώσεις στο νερό του εδάφους και των θρεπτικών ουσιών συγκράτησης, και τέλος βελτιώνουν τη φυτική παραγωγή. Ένα υγιές έδαφος δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.  Αντίθετα, συμβάλλει στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής με τη διατήρηση ή την αύξηση της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα.
## Τι είναι η Ολοκληρωμένη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών;
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των θρεπτικών ουσιών αναφέρεται στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και την προσφορά των θρεπτικών ουσιών των φυτών σε ένα βέλτιστο επίπεδο για να διατηρηθεί η επιθυμητή παραγωγικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτιστοποίηση των οφελών από όλες τις πιθανές πηγές των οργανικών, ανόργανων, βιολογικών και βιώσιμων ανακυκλώσιμων αποβλήτων που περιέχουν στοιχεία με ολοκληρωμένο τρόπο, έτσι ώστε να προληφθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εκροές των θρεπτικών ουσιών.
## Πώς τα εδάφη κάνουν τα φυτά να μεγαλώνουν;
Τα εδάφη υποστηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών με την παροχή αγκυροβόλιο, αρκετού οξυγόνου, την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, το έδαφος προστατεύει τις ρίζες από τις έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την τροποποίηση της θερμοκρασίας.
## Ποιος είναι ο ρόλος των λιπασμάτων;
Τα λιπάσματα εμπλουτίζουν το εδαφικό  περιεχόμενο των μικρό θρεπτικών και μακρό θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση των λιπασμάτων μπορεί να προκαλέσει τη μόλυνση του εδάφους και του νερού.
## Πώς τα εδάφη συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή;

Η βιώσιμη διαχείριση των εδαφικών πόρων συμβάλλει αποτελεσματικά στο να περιοριστούν:
 1) η αλλαγή του κλίματος μέσω της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
 2) οι διεργασίες της ερημοποίησης, οι οποίες χρειάζονται για την προώθηση των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης του εδάφους ώστε να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή και η προσαρμογή, καθώς και η ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια των  ακραίων αλλαγών των  καιρικών συνθηκών. Η  προστασία και διαχείριση των οργανικών σε άνθρακα, τα πλούσια εδάφη και ο προσδιορισμός των ζωνών που είναι είτε ιδιαίτερα ευάλωτοι στην αποδόμηση ή κακώς προσαρμοστικά προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.
## Τι είναι η μόλυνση του εδάφους;
Η μόλυνση του εδάφους συνεπάγεται ότι η συγκέντρωση μιας ουσίας (π.χ. θρεπτικά συστατικά, φυτοφάρμακα, οργανικά χημικά, όξινη ή αλατούχο ένωσης ή ιχνοστοιχεία) στο έδαφος είναι μεγαλύτερη από ό, τι θα συνέβαινε φυσικά (Βλέπε επίσης τη ρύπανση του εδάφους).
## Τι είναι η ρύπανση του εδάφους και πώς τα εδάφη συμβάλλουν στον έλεγχο της ρύπανσης;
 
Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται στην παρουσία των ουσιών με συγκεντρώσεις πάνω από τα οριακά επίπεδα  όπου γίνονται επιβλαβείς για τους ζωντανούς οργανισμούς (Βλέπε επίσης τη ρύπανση του εδάφους).Τα εδάφη καταστρέφονται από τους ρύπους και τον περιορισμό των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Πράγματι, τα εδάφη παρεμποδίζουν τους ρύπους να διηθούν στα υπόγεια ύδατα και περιορίζουν τη μεταφορά τους στα επιφανειακά ύδατα.
## Πώς εδάφη αποθηκεύουν και φιλτράρουν το νερό;
Η ικανότητα του εδάφους να αποθηκεύει  το νερό ονομάζεται ικανότητα κατακράτησης του νερού του εδάφους και έχει σχέση με την κατανομή μεγέθους των σωματιδίων. Η κατανομή μεγέθους σωματιδίων είναι επίσης σχετική με την ικανότητα του εδάφους να δράσει ως φίλτρο. Πράγματι, όσο λεπτότερα είναι τα σωματίδια του χώματος τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα του εδάφους να παγιδεύει τους ρύπους και να εμποδίζει τη διήθηση στα υπόγεια ύδατα.
## Πώς  τα εδάφη ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά;
Τα θρεπτικά συστατικά στο έδαφος ανακυκλώνονται μέσω της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης που προέρχεται από φυτικές ή ζωικές πηγές. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους καταστρέφουν την οργανική ύλη και  κάνουν τα θρεπτικά συστατικά διαθέσιμα για τους ζωντανούς οργανισμούς.
## Είναι αλήθεια ότι τα εδάφη φιλοξενούν το ένα τέταρτο της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας;

Ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχουν δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί όπως βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα και  έδαφος, καθώς και χιλιάδες έντομα, ακάρεα και σκουλήκια.
## Ποιος είναι ο ρόλος της βιοποικιλότητας του εδάφους;

Τα εδάφη και οι εδαφικοί οργανισμοί παρέχουν ένα πλήθος από τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των αποβλήτων, την απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών, την ενίσχυση της δομής του εδάφους και τη βιοαποικοδόμηση των φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών. Επιπλέον, λειτουργούν ως λεκάνη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την καταπολέμηση των παρασίτων και των εδαφογενών φυτών των παθογόνων  προς όφελος της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της πέψης και της ασυλίας. Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η γενετική ποικιλομορφία των ειδών και των οργανισμών του εδάφους για τη συνέχιση της παροχής αυτών των λειτουργιών.
## Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την προστασία των εδαφών του πλανήτη;
Για την προστασία του εδάφους  είναι σημαντικά:
·                     Η πρόληψη και η αντιστροφή της υποβάθμισης του εδάφους
·                     Η πρακτική της βιώσιμης διαχείρισης του εδάφους
·                     Η πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους
·                     Να αποφεύγεται η σφράγιση του εδάφους
·                     Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
·                     Να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα
·                     Να διατηρηθεί και να αυξηθεί η κάλυψη της βλάστησης
·                     Να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων
·                     Να διαδοθεί  η σημασία των εδαφών
·                    
## Γιατί είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των εδαφών
;
Το έδαφος είναι  ένα βασικό σύνολο των θεμελιωδών υπηρεσιών του οικοσυστήματος που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία μας. Παρά τον κρίσιμο ρόλο τους, τα εδάφη λαμβάνονται  ως δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρώπινες πιέσεις στα εδάφη έχουν φτάσει τα κρίσιμα όρια και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία αυτού του στρατηγικού πόρου.

ΜΙΑ πρόταση για την αυλή του σχολείου σας!
## Τρόφιμα και εκπαίδευση σε θέματα διατροφής
Ο FAO προωθεί μια « όλο το σχολείο »προσέγγιση στην εκπαίδευση σε θέματα διατροφής, όπου η μάθηση στην τάξη συνδέεται με πρακτικές δραστηριότητες, που ενισχύεται από μια διατροφή και την υγεία σχολείο φιλικό προς το περιβάλλον και περιλαμβάνει τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, όπως μαθήματα στην τάξη, τα χέρια-για τις ευκαιρίες για τους μαθητές να βιώσουν και πρακτική και να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση σχετικά με τα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αποτελεσματικού σχολείου με βάση τη διατροφική εκπαίδευση.
Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων και δεξιοτήτων και βοηθά να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή υγιεινές συνήθειες πέρα ​​από το σχολείο και στην ενήλικη ζωή.
## Σχολικοί κήποι
FAO ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα σχολεία να δημιουργήσουν κήπους ως πλατφόρμες μάθησης για την προώθηση της καλύτερης διατροφής και καλή διατροφή, να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής και αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
« Μαθαίνοντας » Στους σχολικούς κήπους που παράγουν μια ποικιλία θρεπτικών τροφών και περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου και των οικογενειών να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του πολλή φαγητό και της καλής διατροφή. Η Κηπουρική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την κατανάλωση των τροφίμων που παράγονται και μαθαίνοντας για υγιεινές διατροφικές πρακτικές, μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της καλύτερης διατροφής.
Με επίκεντρο τις πρακτικές δραστηριότητες και τη μάθηση στην τάξη, ο σχολικός  κήπους μπορεί να συμβάλει στην διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων.  
## Σχολείο- τρόφιμα
Η παροχή υγιεινών  γευμάτων και σνακ στα σχολεία βελτιώνουν την υγεία των παιδιών και τη διατροφική ευημερία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύσσονται καλά και να μάθουν να τρώνε καλά,
Μαθαίνουν ν αντιμετωπίζουν την επισιτιστική ανασφάλεια στις κοινότητες, Τα προγράμματα σίτισης στο σχολείο βοηθούν στην καταπολέμηση του υποσιτισμού και βοηθάει στο  να κρατήσει τα παιδιά στο σχολείο. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τα εισοδήματα και την επισιτιστική ασφάλεια, όταν παράγονται τοπικά τρόφιμα που παραδίδονται στο σχολείο.
Ο FAO υποστηρίζει ότι τα σχολεία μπορούν μέσα από τα μαθήματα  να εξασφαλίσει ποια τρόφιμα, γεύματα και σνακ στο σχολείο είναι διατροφικά επαρκής και κατάλληλα για το παιδί της σχολικής ηλικίας. Υποστηρίζει, επίσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για όλους εκείνους που εμπλέκονται στην παροχή των σχολικών  τροφίμων.
Όταν συνδυάζεται με τη διατροφή, τα σχολικά τρόφιμα μπορεί να βελτιώσει άμεσα την υγεία και τη διατροφή των μαθητών, ενώ τους βοηθά  να αναπτύξουν καλές διατροφικές συνήθειες.
 ## Συνεργάσθηκαν οι εθελοντές μας
Μαρία Εμμανουηλίδου Msc
Ελένη  Λογοθετίδου
Αφροδίτη Κηριαζή
Στέλλα Παπούλια
Αντα  Τσαίρα  Msc
Νίκο Ψημένο

 Πηγή                            Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου